Dagbesteding en/of opleiding

De deelnemers aan het project Motorcycle Support Nederland kunnen:

  • opgeleid worden tot assistent monteur
  • doorstromen naar bedrijven, middels stages of begeleid werken, teneinde betaald werk te gaan verrichten.

Echter hoeft dit voor de deelnemers niet hét doel te zijn: in het kader van de dagbesteding op zich kan enkel de deelname al het doel zijn.

Deelnemers krijgen namelijk de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich algemene en, indien nodig, specifieke werknemersvaardigheden eigen maken. In de leerprogramma’s wordt aandacht gegeven aan elementen als samenwerken, vertrouwen krijgen in jezelf en in anderen, prestaties leveren, angst overwinnen, klantgericht zijn, enz. En dat is volgens Motorcycle Support Nederland eigenlijk wel het allerbelangrijkste.

 

Ontplooiings- en participatieactiviteiten

De keuze voor werken bij Motorcycle Support Nederland maakt dat de deelnemer zich kan ontplooien en vertrouwen kan herwinnen op terreinen waar hij of zij dit even is kwijtgeraakt. Naast werk biedt Motorcycle Support Nederland ook andere activiteiten en cursussen aan die bijdragen aan deze ontplooiing. Het accent hierbij ligt op ontmoeting, samenwerken, samen activiteiten ondernemen en iets voor een ander kunnen betekenen.

 

Gesprek en leerdoel

Motorcycle Support Nederland kan 80 dagdelen invullen binnen Motorcycle Support zelf. Om te beoordelen of een potentiële deelnemer geschikt is voor een stage- of werkplek, vindt eerst een gesprek plaats tussen Motorcycle Support Nederland en deze potentiële deelnemer, eventueel samen met de begeleiders of ouders.

 

Indien op basis van dit gesprek een plek binnen Motorcycle Support Nederland kan worden aangeboden, wordt met de deelnemer een leerdoelstelling bepaald. Met deze doelstelling als uitgangspunt wordt een ‘plan’ uitgewerkt aan de hand waarvan de werkplek wordt ingevuld. Afhankelijk van het doel, of de leervraag van de deelnemer, bekijkt Motorcycle Support Nederland samen met betrokken instanties zoals UWV, ROC en de Diamant Groep hoe het beste aan de leervraag kan worden voldaan.

 

Geïnteresseerd in een werkplek of meer informatie? Bel dan: 06-51861585 of e-mail en maak direct een afspraak voor een gesprek.